Zaznacz stronę

W obecnych czasach pomimo korzystnych warunków na rynku pracy wciąż można zetknąć się z zarzutami kierowanymi pod adresem przedsiębiorców dotyczących np. braku umowy oraz wynagrodzenia, złej atmosfery pracy, czy niedoceniania pracownika. W tej sytuacji nasuwa się pytanie: a co z uczciwością pracowników w stosunku do firmy oraz wobec szefa czy przełożonego. Koloryzowanie CV, drobne przewłaszczenia, wynoszenie danych, nieprzestrzeganie zakazu konkurencji oraz podkradanie klientów, to tylko niektóre przykłady z wielu możliwych nieuczciwych działań pracowników. Zatrudnienie nielojalnej osoby w firmie może przenieść wiele strat dla przedsiębiorstwa oraz naruszyć dobry wizerunek firmy m.in. u kontrahentów. Jak zatem bronić się przed nieuczciwymi pracownikami? W jaki sposób sprawdzić ich lojalność i wiarygodność. I jak w walce z nieuczciwymi pracownikami może nam pomóc profesjonalne biuro detektywistyczne? Na te pytana postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Etap rekrutacji nowego pracownika versus prywatny detektyw.

W trakcie prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnie nowym pracownikiem należy zweryfikować nie tylko jego umiejętności i kwalifikacje na dane stanowisko, ale również wiarygodność danych zawartych w CV. Pozyskanie jak największej ilości informacji o przyszłym pracowniku jest niezmiernie ważne, ponieważ w przyszłości może uchronić naszą firmę przed poważnym zagrożeniem. Obecnie często zdarza się, że osoby starając się o pracę, ubarwiają swoje CV, zatem ciężko jest rekrutującemu podczas jednej rozmowy, ustalić, czy dane w życiorysie tej osoby są prawdziwe. I tu z pomocą przychodzi nam właśnie Biuro Detektywistyczne, które może dla nas sprawdzić: informacje na temat przebytych szkoleń, autentyczność posiadanych dyplomów zaświadczeń czy certyfikatów oraz przeszłość kryminalną rekrutowanego pracownika. Ponadto wykwalifikowany detektyw jest również w stanie ustalić prawdziwe powody zmiany poprzednich miejsc pracy. Dla zleceniodawcy detektyw pozyska również informacje na temat historii kredytowej, stanu majątkowego i potencjalnej współpracy rekrutowanego z konkurencją, co jest niezmiernie istotne, jeśli przyszły kandydata ma uzyskać dostęp do informacji poufnych. Zatem biuro detektywistyczne pozwoli nam sprawdzić nowego pracownika na wskroś, a tak dokładnie przeanalizowana osoba na pewno przyniesie firmie korzyści w postaci rzetelnej pracy, a przyszła współpraca może okazać się bardzo owocna dla obu stron.

 Zaufany pracownik versus uczciwość

Szanowny Pracodawco wydaje Ci się, że podsiadasz zgrany zespół lojalnych, zaufanych i uczciwych pracowników. O tuż nic bardziej mylnego. Zapamiętaj, najwięcej nieetycznych zachowań możesz spodziewać się wśród osób pracujących już od 3 – 5 lat, czyli takich, które już zdobyły Twoje zaufanie. Zatem jakich niebezpieczeństw może spodziewać się pracodawca i jak może mu pomóc detektyw. Kopiowanie, wynoszenie i sprzedaż poufnych danych czy też list klientów i kontrahentów. Niedopełnienie przez pracownika powierzonych obowiązków, czego przyczyną jest załatwianie spraw osobistych w godzinach pracy lub granie w gry czy też spędzenie czasu na portalach społecznościowych. Nadużywanie do celów osobistych samochodu i telefonu służbowego. Wynoszenie drobnego sprzętu z firmy, kradzieże i malwersacje. Ponadto ustawianie przetargów i przyjmowanie łapówek. Powszechne łamanie zakazu konkurencji i wyciek danych do konkurencyjnej firmy. Właśnie takie nieetyczne i haniebne działania mogą narazić firmę na duże straty finansowe i utratę dobrego wizerunku. Dlatego też dobrym pomysłem wydaje się zatrudnienie biura detektywistycznego do tzw. okresowego monitoringu pracowników, co pozwoli ochronić firmę prze nieuczciwymi działaniami. W trakcie takiego monitoringu, detektyw jest w stanie ustalić ile czasu faktycznie na pracę poświęca pracownik, dokąd wyciekają dane i kto je przekazuje i czy powierzone sprzęty są użytkowane zgodnie z przeznaczaniem oraz który pracownika zyskał na nieuczciwym przetargu. A zatem Pracodawco jeśli masz do czynienia z którąkolwiek z wymienionych sytuacji, zwróć się do biura detektywistycznego, które pomoże Ci w profesjonalny i dyskretny sposób.

Pracownik na L4 versus remont mieszkania     

Obecnie dość często zdarza się, że pracownicy wykorzystują zwolnienie lekarskie L4 nie w celu leczenia się czy rekonwalescencji, tylko po to, by wydłużyć sobie urlop wypoczynkowy, wykonywać dodatkową pracę lub dokończyć remont mieszkania. Zatem jeśli pracownik często korzysta ze zwolnień lekarskich, bądź istnieje prawdopodobieństwo, że wykorzystuje L4 nie zgodnie z przeznaczaniem, z pomocą przyjdzie Ci biuro detektywistyczne, które pomoże sprawę należycie i szybko wyjaśnić. Należy mieć na uwadze, że próby samodzielnego nakrycia pracownika na nielegalnych działaniach podczas trwania zwolnienia, mogą zakończyć się fiaskiem, bowiem taka osoba wykazuje wzmożoną czujność. Dlatego najlepiej w takiej sytuacji od razu udać się do prywatnego detektywa, który zbierze niepodważalny materiał dowodowy, co pozwoli na natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z takim pracownikiem lub podjęcie odpowiednich działań przez ZUS.

Były pracownik versus klauzula poufności

Sam fakt nawiązania z pracownikiem stosunku pracy, zobowiązuje go do zachowania poufności informacji o danej firmie. Pomimo takiej sytuacji przedsiębiorcy decydują się jednak na zawarcie w umowie dodatkowych klauzul ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Może, więc dojść do sytuacji, w której zwolniony pracownik postanowi wynieść z firmy ważne dane dotyczące polityki przedsiębiorstwa, bądź listy kontrahentów czy bazy klientów i przekazać je naszej konkurencji. Co z takim faktem zrobić? O tuż najlepiej udać się do agencji detektywistycznej i poprosić o pomoc, bowiem zebranie wystarczających dowodów w tej kwestii może okazać się kłopotliwe i bardzo czasochłonne. Wówczas to wykwalifikowany detektyw zajmie się dla nas zbieraniem materiału dowodowego, który pozwoli na ukaranie takiego pracownika i postawienie go przed sądem, a nam pozwoli uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za spowodowane straty.

Praca detektyw versus ochrona danych osobowych

Zastanawiacie się zapewne czy detektyw może zbierać i przekazywać dane na temat pracownika na polecenie pracodawcy i czy tym samym nie jest naruszona ustawa o ochronie danych osobowych. O tuż zgodnie z art. 8 i 25a ustawy o usługach detektywistycznych przetwarzanie danych osobowych, odbywa się bez zgody osób, których te dane dotyczą. W związku z powyższym detektyw może legalnie realizować powierzone mu zadania, bez narażania zleceniodawcy na konsekwencje prawne.

A zatem Szanowny Pracodawco jeśli borykasz się z problemami dotyczącymi pracownika, na jakimkolwiek z etapów zatrudnienia, nie wahaj się i udaj do biura detektywistycznego. Nasi specjaliści szybko, sprawnie i dyskretnie rozwiążą każdy dylemat dotyczący natury pracowniczej. Nasi rzetelni detektywi zbiorą dla Ciebie niezbędny materiał dowodowy, przygotują obszerne sprawozdanie oraz dostarczą niezbędnych i wyczerpujących raportów dotyczący danej sprawy. Jeśli interesuje Cię nasz oferta, nie zwlekaj i odwiedź naszą stronę, aby dowiedzieć się więcej www.pozaroszczyk.pl

Detektyw Pozaroszczyk