Zaznacz stronę

Zawarcie związku małżeńskiego to poważna i dalekosiężna w skutkach decyzja. Przed jej podjęciem każdy z nas chce mieć pewność, że to ta osoba, z którą chciałby spędzić resztę swojego życia. W okresie narzeczeństwa zazwyczaj staramy się dowiedzieć jak najwięcej o przyszłym małżonku – jego osobowości, upodobaniach, nawykach, historii czy sytuacji finansowej. Sprawdzonym sposobem na uniknięcie rozczarowań jest zlecenie wywiadu przedmałżeńskiego prywatnemu detektywowi. Jakie korzyści może przynieść?

Wywiad przedmałżeński – czyli co?

Na polskim rynku wywiad małżeński jest stosunkowo nową usługą, jednak w krajach Zachodnich od wielu lat jest bardzo popularną formą sprawdzania historii przyszłego. Podstawowym założeniem jest pełna dyskrecja podczas zbierania informacji – partner nie powinien wiedzieć, ani nawet domyślać się, że jest sprawdzany przez detektywa. Zdobyte w ten sposób informacje mogą posłużyć do oceny prawdomówności przyszłego małżonka, upewnieniu się co do jego sytuacji finansowej, stanu zdrowia czy innych ważnych szczegółów z jego życia, mogących mieć wpływ na decyzję o ślubie. Wywiad przedmałżeński nie jest dowodem na brak zaufania – jest ostatecznym potwierdzeniem uczciwości partnera. Jeśli wykaże, że ukrywał on jakieś ważne szczegóły ze swoje życia, to do zleceniodawcy wywiadu należeć będzie decyzja czy naprawdę jest osobą godną zaufania. Jeśli natomiast nie wykaże żadnych różnic pomiędzy tym, o czym mówi i stanem faktycznym, to może być ostatecznym dowodem potwierdzającym prawdomówność przyszłego małżonka i wyraźną wskazówką, że jest to szczera osoba, z którą warto się związać.

Co jest sprawdzane w ramach wywiadu przedmałżeńskiego?

  • podstawowe informacje o partnerze – dane osobowe (również pod kątem dokonanych zmian tożsamości),
  • zawodowa przeszłość przyszłego współmałżonka – m.in. dawne miejsca pracy, opinie od pracodawców, opinie od dawnych sąsiadów,
  • historia życiowa – dawne partnerki/partnerzy, historia rodzinna, relacje z rodziną, możliwe jest wykonanie także testu na wierność,
  • sytuacja prawna – czy figuruje w bazach dłużników, bazach osób karanych, weryfikacja zatrudnienia, dochodów, zobowiązań (również tych poza bankami),
  • historia karna – poszukiwanie informacji o dawnych sprawach sądowych, wyrokach skazujących, nieślubnych dzieciach, sprawdzenie centralnego rejestru osób skazanych,
  • zebranie informacji z obecnego środowiska – m.in. z miejsca pracy, okolicy, w której mieszka, znajomych.

Oczywiście to nie jedyne aspekty, które można sprawdzić. Nasza agencja detektywistyczna jest bardzo elastyczna i dostosowuje się do potrzeb i wymagań klientów – jeśli więc masz jakieś szczególne podejrzenia lub chcesz szczegółowo przyjrzeć się wybranemu aspektowi życia przyszłego współmałżonka – zrobimy to dla Ciebie. Oczywiście, w każdej z wymienionych sytuacji działamy zgodnie z prawem i w ramach czynności dozwolonych detektywom, jednak potrafimy zdobyć całe mnóstwo informacji, które zazwyczaj wystarczają do wyrobienia sobie opinii na temat partnera.

Kiedy warto zlecić wywiad przedmałżeński?

Wywiad przedmałżeński warto przeprowadzić, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia co do prawdomówności lub szczerości intencji osoby, z którą zamierzasz wstąpić w związek małżeński. Polecany np. osobom, które zamierzają zrezygnować z podpisania intercyzy, ponieważ pozwala zawczasu zabezpieczyć się przed potencjalnym ukrytym zadłużeniem przyszłego współmałżonka, a poznanie jego przeszłości i sposobu postępowania może ochronić posiadany majątek przed próbą przejęcia. Sytuacje takie występują niekiedy, gdy istnieją znaczne różnice majątkowe pomiędzy przyszłymi małżonkami – dlatego warto upewnić się co do szczerych intencji osoby, którą zamierzasz poślubić. Usługa taka nie kosztuje zbyt wiele, a już szczególnie porównując z potencjalnymi kosztami emocjonalnymi i finansowymi, wynikającymi z zawarcia nieudanego związku małżeńskiego.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy detektywa?

Zawarcie małżeństwa to jeden z najważniejszych momentów w życiu. Może być wielką zmianą na lepsze i uczynić oboje małżonków jeszcze szczęśliwszymi. By tak się stało, oboje muszą mieć pewność co do uczciwości i wiarogodności drugiej strony. Jeśli masz co do tego jakiekolwiek wątpliwości, koniecznie je rozwiej – to zdecydowanie łatwiejsze, niż późniejsze problemy małżeńskie, będące niemałym obciążeniem emocjonalnym i finansowym. Najłatwiej zrobić to zlecając wywiad doświadczonemu detektywowi – na przykład nam. Załatwimy to sprawnie i dyskretnie, a Ty otrzymasz gotowe sprawozdanie ze wszystkiego, co udało nam się ustalić.

 

Detektyw Pozaroszczyk